ТУК ЩЕ БЪДЕ НАШАТА ВИРТУАЛНА СРЕЩА, ОТКЪДЕТО ЩЕ НАУЧАВАМЕ  ЗА СЪБИТИЯТА КОИТО ЩЕ СЕ СЛУЧВАТ.
ПРЕДСТОЯЩО:
НА 11, 12 ЮНИ 2015 ГОД. ОБМЯНА НА ОПИТ И СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ С ОБЩИНА ГАБРОВО. /ПЛАНИРАНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТА/


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА” СЛИВЕН
ЙОРДАНКА ТАСКОВА