До Председателите на читалищата членове на Сдружение „Читалища” – Сливен

Покана относно пътуващ семинар до гр. Габрово
Програма на семинара "Добрите практики" в гр. Габрово