До Председателите на читалищата, членове на СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА” – СЛИВЕН
Относно: Провеждане на кръгла маса на тема „Читалищата – съвременни центрове на местната общност” по проект „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА”