Продължават да се борят за по-добро и сигурно бъдеще читалищните работници в Сливен, повече подробности ще научим от Йорданка Таскова.
(h 16:20-38:38)