Представени бяха:
1. Презентация на „Стратегия за развитие на читалищата в Община Сливен 2015-2020”
2. Интернет страницата на Сдружение „Читалища” Сливен

Присъстваха г-жа Стела Костова – Председател на ПК по образование, наука, култура и вероизповедания, г-н Башлиев, член на комисията, г-н Минко Стефанов - Председател на първото читалище в общината и член на върховния читалищен съвет, г-жа Десислава Куртова – главен експерт в отдел ”Образование, култура и вероизповедания”, кметове на населени места, читалищни председатели и секретари.

Проведе се обсъждане на проекта за стратегията, като най – голяма подкрепа получиха следните предложения:
• Номиниране на читалищен деец за „БУДИТЕЛ“ по случай 1-ви ноември – Деня на будителите (читалищен работник – секретар, библиотекар или друг, член на настоятелство, председател на читалище, участник в колективите за любителско творчество)
• Създаване на Фонд „Читалища” към Общината и/или да бъде направление от Общински фонд „Култура”. Чрез конкурсни сесии за проекти да се финансират дейности на читалища – най-малко веднъж годишно.