СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА СЛИВЕН 2015-2020 /ПРОЕКТ!/