110 години НЧ „Пробуда“ гр. Кермен

90  години:  
НЧ „Светлина“ с.  Селиминово
НЧ „Надежда“   с.  Гергевец,

80 години:
НЧ „Изгрев “ с. Глуфишево,
НЧ „Христо Ботев “ с. Бяла
НЧ „Отец Паисий “ кв. Речица, Сливен
НЧ „Просвета “ с. Малко Чочовени

70 години:
НЧ „Просвета -1946“ с. Божевци

Със своите художествени изпълнения, с изделията на приложното изкуство, с организационните си умения, те доказаха, че читалищното дело наистина е  за всеки, който живее и работи с мисли за добри дела. Че то и в бъдеще ще продължава да пръска светлина, да дава простор на много таланти, да дарява духовна наслада. Ще бъде вечно като традициите и вечното българско хоро.
В края на концерта г-жа Йорданка Таскова – Председател на Сдружение „Читалища” и Минко Стефанов – зам. Председател, връчиха на юбилярите поздравителни адреси и цветя от името на сдружението.