ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА” ЗА 2013–2017 ГОДИНА 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА“ СЛИВЕН ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2017 ГОД. 

ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНА