ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА” ЗА 2019 ГОДИНА 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ "ЧИТАЛИЩА" ЗА 2019 ГОДИНА 

ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНА 

БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА