УС на сдружение „Читалища” гр.Сливен свиква отчетно събрание на 25.06.2021 г. от 10.30ч. в залата на НЧ „Х.Димитър - 1937” ул. „Георги Икономов” № 19, гр.Сливен