НЧ “Единство 1939” гр. Сливен е основано в края на 1939 г. от прогресивно настроени младежи в кв. “Ново село”. Под ръководството на Христо Кадънков и със съдействието на Андон Цонков е взето решение да се положат основите на читалището. На 25 март 1940 г. е проведено първото общо събрание, на което е разгледан и приет уставът на читалището и е открит фонд за дарения “Читалищна сграда”. Общото събрание избира управителен съвет в състав: Иван Вълков – председател, Евгени Курдов – подпредседател, Здравка Банкова – секретар, Георги Карагьозов – касиер, Йосиф Дишлиев – първи библиотекар, Руска Банова – библиотекар и членове-съветници: Михаил Керменлийски, Никола Баринов, Тодор Бояджиев, Миндо Миндов.
До края на 1950 г. от дарения са събрани 1100 тома книги и 500000 лв. С тези средства и с доброволен труд на хората от квартала е построена сградата на читалището в подарения от Иван Хитов парцел.
През 1996 г. основната сграда на читалището заедно с киносалона е подпалена и изгаря. Оттогава читалището се помещава в сграда от около 60 м2, която служи за канцелария, библиотека, читалня, репетиционна.

ЧИТАЛИЩНО  НАСТОЯТЕЛСТВО

1. Председател:   Мария Минчева Гаджалова
2. Членове:          1) Васил Милков Тошев
                            2) Пенка Великова Канева
                            3) Анелия Андонова Турсунлийска
                            4) Тодорка Иванова Атанасова

ПРОВЕРИТЕЛНА  КОМИСИЯ

1.    Костадин Вангелов Апостолов
2.    Пенка Илиева Симеонова
3.    Денка Георгиева Стоянова

БИБЛИОТЕКА

Библиотеката към читалището библиотечен фонд, състоящ се от 7798 бр. книги. Усилията на ръководството и библиотекаря са насочени към максимално удовлетворяване на читателските търсения. Ето защо библиотечният фонд се попълва редовно с новозакупена литература.
Библиотекар-секретар: Атанаска Маркова Димова

САМОДЕЙНИ  СЪСТАВИ

Към НЧ “Единство 1939” функционират два състава:
1. ВИГ “Динамика” – за популярна музика и стари градски песни – основана през 2001 г. Групата е носител на престижни награди, лауреат на национални и международни фестивали. Ръководител на групата – Юрий Балтов
2. Фолклорна певческа група “Единство” – основана през 2002 г. – носител на награди от регионални и национални фестивали, събори, надпявания. Ръководител на групата – Митьо Вълков.
Съставите на читалището се включват активно в културния живот на града със самостоятелни концерти и с участия в общоградски тържества и прояви.