На 22.01.1928год. 24 будни староселци се събират в местното училище под ръководството на Георги Златев Тенев, Сийка Христова,Ради Марков и под ръководството на най стария между тях Станко Марков –агроном  се събрали в местното училище за да разискват въпроса за основаването на Читалище в селото,което да служи за духовно и морално просвещение  на населението.
Предвид на това, че местното училище не е могло да дава нужната просвета на хората са стигнали до създаването на  културно и духовно средище   къто  Читалище,  което да носи името «ЗВЕЗДА»

Читалищно настоятелство:
1.Анка Тодорова Друмева - Преседател ЧН
2.Кина Анастасова Христова - Секретар
3.Здравко Димитров Ножаров - член
4.Жоро Симеонов Симеонов - член
5.Стоянка Тодорова Андреева - член
6.Желка маринова Христова - член
7.Иван Маринов Иванов - член

 

Проверителна комисия: 
1.Теменуга Желязкова Дорева - Председател ПК
2.Елена Георгиева Тодорова - член
3.Райка Иванова Петрова - член

 

Читалищни  членове - 56
Библиoтечен фонд - 5 988т.
Читателски посещения - 2 966
Регистрирани читатели - 79 за 2015г.