Читалище "Зора" /връзка към сайта/  

Историческа справка
Образцово народно читалище "Зора" е създадено през 1860 година от големия възрожденец Добри Чинтулов. С неговата дейност свързват съдбата си и бележити сливенски граждани като Сава Доброплодни, д-р Иван Селимински, д-р Миркович, Стефан Гидиков /първият председател на читалището/ и много други. В своята дейност още от самото начало читалището взема активно участие при решаване на църковния въпрос в града и през януари 1870 г. Настоятелството издава възвание и свиква митинг –протест против заточаването на българските владици . През 1870 година турската власт прави опит да закрие читалището, което вече се е превърнало в средище с подчертано революционен дух. Читалището развива и богата културна дейност. От него водят началото си всички културни институти в града днес – театър, галерия, музей. Интересно за отбелязване е, че създаването на библиотеката при Читалище "Зора" предхожда основаването му. Тя започва да съществува още през периода 1854-1855 година и става предвестник на появата на това гражданско обединение. Като част от народополезната си дейност читалищните деятели организират така популярните тогава сказки, на които първоначално не се допускали жени, но по-късно сливенки успели да си завоюват това право. С помощта на родолюбиви българи се оказва и финансова помощ за училища в Сливен. Така през 1872-1873 г. читалището влага капитал за издръжка на училищата 14 000 гроша, като едновременно подпомага бедни ученици, изпраща способни младежи да се учат в чужбина, оказва помощ на Македонската дружина при Цариградското читалище, на училищата в Македония.
След Освобождението за читалището настъпва така наречения "цветен период" – време на много плодотворна работа, осъществява се мечтата за собствена сграда . През 1898 г. тя е построена чрез дарения и концесионен договор, като освен място за читалищната дейност имало и хотел и кафене. Особено голямо внимание се обръща на поддържането на библиотеката и обогатяването на книжния фонд. През тези далечни години преди и слиед Освобождението големи дарения от книги правят Александър Екзарх, д-р Ив. Селимински, д-р Миркович, видни граждани и учители от Сливен. И до днес са запазени ценни старопечатни издания, както и книги и периодика на гръцки, френски, немски, английски, арабски, руски езици. Все по- разнообразна става дейността на читалището – единствен културен и просветителски център в града. В 1893 г. от учителя Михаил Райнов е основан първият смесен хор в България – по-късно наречен хор "Добри Чинтулов". През 1910 г. е основана "Детска музикална китка" от Васил Димитров. През 1919 г. започва работа професионален драматичен театър. В 1922 г. частното кино в Сливен става собственост на читалището. През 1922 г. е открит за посещения исторически музей, а през 1933 г. се сформира самодеен симфоничен оркестър. 1935 е годината, в която е уредена първата Обща художествена изложба на сливенските художници. През този период в читалището е съсредоточен целият културен живот на Сливен.
След дълбоките промени, настъпили през 1944 г. дейността на читалището се запазва / с изключение на на театъра, който вече е самостоятелен културен институт, макар и помещаващ се в читалищната сграда и музея/ и разширява, макар че влиза в руслото на идеологическата пропаганда и до голяма степен загубва статута си на самоуправляващо се гражданско сдружение. Цялата дейност, назначаването на читалищните работници и насоките за развитие се съгласуват с управляващата комунистическа партия. Все пак не можем да отминем факта, че през годините на социализма е направено доста по отношение на сградния фонд на Читалище "Зора" – построена е почти изцяло отново върху основите на старата голяма удобна сграда за библиотеката, която разполага със заемна служба, читалня за възрастни и детски отдел с читалня за най-малките /1980 г./ ; ремонтирана е голямата театрална зала и т. н. През 1961 г. към библиотеката е изградена една от първите в страната централизирана система за комплектуване и обработка на фондовете на всички квартални библиотеки в града. През 1944 е създадена самодейна опера към читалището. През есента на 1959 г. се сформира Детска музикална школа, чийто основни преподаватели са Мишо Тодоров /цигулка и пиано/, Васил Димитров /цигулка/, Жени Атанасова /пиано и акордеон/, Маргарита Калканджиева /цигулка и солфеж/ и Николай Кусев /акордеон/. Дълго време към читалището съществуваше и самодейна детска оперета, която вече е закрита.Под покрива на "Зора" се помещава и сливенският симфоничен оркестър, който от 2000 г. е самостоятелен културен институт.

Читалището днес
В последните години, особено след влизането в сила на новия Закон за народните читалища и икономическото състояние на страната, са в сила коренно различни условия за развитие и осъществяване на целите на нашия културен институт. Въпреки че Читалище "Зора" има добра материална база, която е негова собственост , финансовите средства, с които разполага не са достатъчни , за да се отговори на новите очаквания на гражданите за развитие на дейността му. Търсят се нови форми на финансиране – от проекти пред неправителствени организации, дарителство, отдаване на свободните помещения под наем, съвместни изяви с други културни и образователни организации, акумулиране на собствени приходи от дейността ни. Към настоящия момент работата ни е структурирана в три основни звена : Библиотека "Зора", Обединена школа по изкуства "Мишо Тодоров" и Смесен хор "Добри Чинтулов".
Библиотеката, която през 2005 г. навърши 150 години днес е общообразователна и общодостъпна. Фондът й наброява 112 000 библиотечни единици – книги, албуми, периодика, грамофонни плочи, компактдискове. Много от изданията, съхранявани единствено тук, са с изключителна библиографска и културна стойност, уникални за региона. Библиотеката регистрира средно годишно 30 000 читателски посещения, като обслужва десет часа дневно. Работата с читатели е диференцирана в три отдела – заемна служба за лица над 14 години, читалня за възрастни и детски отдел, който включва в едно помещение заемна и читалня за деца до 14 години. Благодарение на съвместната работа с неправителствени организации Библиотека "Зора" успя да премине разделителната линия между традиционната и модерна библиотека. Постигната е пълна компютризация на всички библиотечни дейности и отдели; създадени са вече доста големи по обем собствени бази данни, включващи текущите постъпления и ретроспективно най-ценното от фондовете. Особено внимание се обръща на ценните издания, съхранявани тук. Те са книги от 16 век до наши дни – гръцки, руски, френски, английски, немски, арабски, български старопечатни. Изградена е локална компютърна мрежа, която свързва всички отдели. Като резултат се подобри обслужването, съкрати се времето за справки, наличната техника осигури общо ползване от всички работни места информацията в базите данни. В библиотеката се предлагат и съпътстващи услуги –ксерокопиране, сканиране и принтиране на документи. Осигурен е и пълен достъп до Internet , безплатен за читателите. Историята и съвременното съсътояние, както и услугите, които библиотеката предлага вече са публикувани в уеб сайта й.
ОШИ "Мишо Тодоров" предлага обучение за деца по английски език, пиано, цигулка, акордеон, класическа китара, литературно творчество, куклено актьорско майсторство. Курсовете се водят от едни от най-добрите преподаватели в града, което е и причина за многобройните награди от различни конкурси на възпитаниците на школата.От 1970 г. тук е учреден конкурс за цигулари и пианисти, който се провежда на всеки две години. Съществува и друга хубава традиция – на всеки 1 юни се провеждат концерти на Сливенски симфоничен оркестър със солисти възпитаници на школата.
Смесеният хор "Добри Чинтулов" е самодейна формация, но с изключителни постижения в певческото изкуство. Съставът е лауреат на II, III, IV, V и VI републикански фестивали, носител на бронзови, сребърни и златни медали и звание "представителен". Участвал е в "Панорама на хоровото изкуство" /1982 и 1988/ и "Нова българска музика" /1983/, концертирал многократно зад граница – из цяла Европа. Върховно постижение на хора са трите международни награди: на XIX Международен фестивал на хоровата песен в Мйендзиздройе- Полша /1984/ - голямата награда на Съюза на полските хорове и оркестри, а през 1997 на Международния конкурс за сакрална музика в Превеза – Гърция – II награда и III награда в категорията за византийско църковно пеене.
Читалището е и организатор на различни културни събития в града – концерти, театрални гастроли на нашумели спектакли от други градове, общоградски чествания и празници, училищни тържества и др.