Името на с. Глуфишево е чисто българско. Произлиза от корена „глух”. Глуфишево се е нарекло така поради местоположението си: в страни от главни пътища, на глухо място.
Българският дух присъства силно у населението на това китно селце още от неговото създаване и така то оцелява  до 1936 г.
На 02.02.1936 г.около 28 будни българи начело с Петър  Иванов Главански се събират в една от стаите на старото училище   и решават,че е крайно време в селото да се открие читалище.
Първото учредително събрание се ръководи от най-възрастния  Курти Колев Милков.
И така тези зимни февруарски дни се превръщат в празник за  глуфишевци. След много изказвания и разисквания, присъстващите решили:
• Основава се Читалище в с. Глуфишево  -  ден 2, месец 2, година 1936
• На читалището се поставя името „Изгрев”
• За пръв председател на читалището се избира Петър Ив. Главански
• Зам. председател Иван Тенев Донски, за пръв библиотекар Васил Сотиров

Цялото население участва в създаването на читалището.
С първите събрани средства е закупен радиоапарат, който е единствен в селото. С  доброволен труд е построена читалищната сграда, която имаме и до днес. Голямата любов, с която прадедите ни създават читалището  му помага да оцелее във времето. Ние техните потомци пазим и съхраняваме делото читалищно.

Библиотеката в  читалището,  при неговото основаване е имала 91 тома литература. Днес  библиотечния фонд  е 5590 библиотечни единици.

Читалището е мястото, където за пръв път самодейци организират театрални представления, пресъздават нашия бит и култура.
Създават  се танцова и  певческа групи и група за автентичен фолклор.