Кратка история на Народно Читалище „Отец Паисий – 1936”

По спомени на съвременници през 1936 г. в с. Речица е основано читалище „Отец Паисий” с пръв председател Иван Михов. През годините със своята културно-просветна дейност, то се утвърждава като духовно огнище.
Още със създаването се сформира театрална група, която поставя пиеси и в околните села, след това се създават танцови състави, битов хор и други самодейни състави. Дейността на читалището протича на приливи и отливи. Оживление има през периода 1954 – 1968 г.
През периода 1980 – 1984 г. се залага на работата с подрастващите и се сформират: детски танцов състав, битов хор, група да политически песни, група за художествено слово и детска музикална школа по акордеон.
Няма бележита дата от българския исторически календар и обществено събитие, на което читалището да не откликне.
През този период се провежда Националния преглед за най-добра читалищна дейност. На читалището е присъдено ІІ място в общината за групата „Читалища без собствена сграда” – високо признание за всеотдайната работа на самодейците.
От създаването на читалището важна роля играе библиотеката. Днес тя разполага с 9 000 тома литература.
През 1986 г. е чествана 50-годишнината от създаването на читалището и то е наградено с орден „Кирил и Методий” – ІІІ степен.