I. Учредяване – през 1932 г. на 16 март  по инициатива на отделни личности от селото и преподаватели в местното училище е създадено читалището с името „Пробуда „. С протокол се избира управителен съвет от 5 члена. Читалището се е помещавало в стая от местното училище.
В днешно време мисията на читалището е да задоволява потребностите на гражданите свързани с:
1. Развитие и обогатяване на културния живот на населението.  
2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.
3. Разгръщане на творчески заложби на подрастващото поколение и приобщаване към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.                                                                                     

II. Настоятелство – с Решение №60/26.04.2013 г. НЧ „Пробуда-1932 г. „ръководен орган на читалището е Настоятелство, което се състои от пет члена и Проверителна комисия от 3 души. В читалището работи една щатна бройка на длъжност - секретар.

III. Библиотека – библиотеката към читалището разполага с 3 179 тома литература. Основните  дейности  на библиотеката са библиотечно и информационно обслужване, подбор и проучване на читателското търсене. Библиотечния фонд на библиотеката се обработва ръчно.

IV. Състави – към читалището има сформирани три самодейни групи:
-    Кукерска група-точното начало на кукерската група не може да се каже. Тя съществува от древни времена, може би от основаването на селото.
-    Певческа група – групата за автентичен фолклор към читалището е създадена в началото на 2013 г.- състои се от 14 жени.
-    Танцов състав-новосъздаден състав от началото на 2014г.
Всички групи намират изяви в регионални, общински и местни празници, на които се отличават с дипломи за участие и награди.

V. Проекти – читалището е разработвало и изпращало проекти до Министерството на културата свързани с финансова подкрепа на библиотеката за обновяване на фондовете й с книги – има спечелен проект през 2008 г. През 2010 г. читалището кандидатства пред Министерството на културата с разработен проект за закупуване на компютърна техника - също одобрен.