Народно читалище „Пробуда” с. Панаретовци е учредено през  1938 г. То има значим принос за формиране на народната душевност и култура, за развитие на библиотечното и музикално познание на жителите на селото, за разпространението на знания и усъвършенстване културата на хората.
Читалището е основата на духовния живот в селото и с разноликата си народополезна дейност оставя ясна диря в живота на няколко поколения от жителите на селото.
В момента  членовете са 53.
Председател на настоятелството е  Силвена Панайотова, секретар Веселина Миланова и член Радка Георгиева Иванова.
Към читалището има Женска певческа  група, състояща се от 15 жени на възраст от 30 до 75 год. Колектива е с постоянен състав, като взема участия в местни  регионални и национални събори, а през последните 4 години участва и в международни фестивали  в Германия, Турция, Кипър, Италия.
Коледарската група е сформирана от 2 години и в нея участват 13 момчета на възраст от 12 до 21 години. Към Читалището са обхванати и децата от  4 до 12 год., които  участват в различни мероприятия.
Ежегодно посрещаме деца други държави във връзка с провеждащият се през месец май в гр. Сливен Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници”.
Читалищната библиотека е с фонд от 3400 книги.