І ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ  ЗА СЕЛОТО И ЧИТАЛИЩЕТО
Крилатият войвода с двойното чаталесто сърце, който куршум го не лови и сабя не сече е самият вехт войвода – Злати Кокарчоолу, чието име носи нашето село. Разположено е на магистралния път София – Бургас, близо до Сливенските мин. бани. То е едно от селата в „Долината на прасковите”. Старото му име е Джиново. Прочутото ”джиновско хоро” е от нашето село.
През 1968 г. проф. Филип Кутев посещава читалището. Слушайки изпълнението на местните кавалджии, записва мелодията. Фолклорните ансамбли в страната изпълняват джиновското хоро.
НЧ ”Просвета 1924” е основано в късната есен на 1924 г. от местни учители и будни селяни. От 1968 г. се помещава в нова сграда, която се оформя и утвърждава като културно-просветен и обществен център.
На територията на селото живеят 1200 души - от няколко етнически общности - българи, роми и копанари.
ІІ РЪКОВОДСТВО НА ЧИТАЛИЩЕТО
НЧ ”Просвета 1924” е регистрирано в Слив. окр. съд като юридическо лице с нестопанска цел през 1997 г.
Читалищното Настоятелство се състои от 7 члена
Проверителната комисия се състои от 3 члена
Председател на ч-щето Татяна Владимирова Кабаджова
Читалищен секретар Марияна Кирова Монева
ІІІ БИБЛИОТЕКА
Библиотечният фонд на читалището е 10623 библ. материали
ІV ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО
1. Женска фолклорна певческа група
2. Фолклорен състав за местни обичаи
3. Детска фолклорна група
4. Група за худ.слово и театрални изяви
V ПРОЕКТИ
„Глобални библиотеки – І етап” - неодобрени
„Живи човешки съкровища”  - Юнеско - България - 2007 г. и 2009 г.
„Да направим училището и читалището привлекателни за младите хора” – 2012 г.
„Роми и българи на една читалищна сцена”
Допълваща субсидия за литература, ремонт и компютърна техника