І. Учредяване:
Народно читалище „Просвета-1935” създадено през  1935 г. в с. Глушник. През 1958 година е построена читалищна сграда на един етаж. През 1977 г. се изгражда и втори етаж. Сградата е общинска собственост, построена  за читалище. Сега  в нея се помещават се кметство, поща и читалище.
Читалището е основано е от  учители и будни жители на селото, които  са му дали името „Просвета”. От 2007 г. се допълва името „Просвета-1935”. Основната му цел е да създава, опазва и разпространява духовни ценности, да разкрива творческите способности и да задоволява културните потребности на хората от селото.

ІІ. Настоятелство:
Ръководният орган на читалището е настоятелството. То се състои от пет члена  и проверителна комисия от  трима члена. Ръководи се от председател. В читалището има една щатна бройка на длъжност административен секретар.

ІІІ. Библиотека:
Библиотеката разполага с  4340 тома библиотечни единици. Библиотечния фонд се обновява  всяка година и се обработва ръчно.

ІV. Проекти:
Читалището има защитени проекти за: ремонт на сградата,  закупуване на компютъра конфигурация, закупуване на книги.

V. Художествена самодейност:
1. Кукерска група
2. Коледарска група
3. Женска певческа група
4. Детска театрална група

Групите участват в регионални, общински, национални празници и печелят награди. Читалището поддържа народните традиции и обичаи. Редовно се отбелязват националните и местни  празници.