Читалището в с. Божевци е основано през 1946 година. Създадено и утвърждавано от Цаньо Василев Трашлиев, Кирил Ангелов Николов, Илия Ангелов Николов и Марин Станков. Читалището има голям принос за формиране на народната душевност и култура, за развитие на библиотеката, за разпространение и усвояване на знания, за духовното възмогване и усъвършенстване на хората.
БИБЛИОТЕКА:
Библиотеката разполага с 8630 тома литература и се помещава в сградата на читалището от 55 кв. м
ДЕЙСТВАЩИ КОЛЕКТИВИ ЗА ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО:
• Фолклорна певческа група
Създадена през 1998 год., в която участват 12 жени. Репертоарът на групата е от тракийската фолклорна област и местен фолклор. Завоювани  са много награди от фестивали.
От конкурса-надпяване ,,С песните на Йовчо Караиванов”: през 2001год. ІІІ-то място; през 2003, 2005 и 2007 год. І-во място; през 2009 год. ІІ-ро място; 2011 год. ІІ-ро място. Колективът има награди и от БАЛКАН ФОЛК др.
• Фолклорна група  деца и младежи
Изпълняват песни танци и обичаи от тракийската  фолклорна област и местен фолклор
• Театрална група
Участия в празнични програми. Подготвени и изнесени пред публика скечове, едноактни пиеси, като "Татул" от Георги Караславов
ПРОЕКТИ:
• Допълваща субсидия от   министерство на културата – закупена литература
• Допълваща субсидия от   министерство на културата – закупена техника 
• Допълваща субсидия от   министерство на културата  - закупени носии
• Национална система "Живи човешки съкровища" сфера на нематериалното културно наследство, Традиционни занаяти; Традиционно пеене и свирене. Традиционно  разказване. Индивидуален носител Кирил Ангелов Николов.
ИЗЛОЖБИ:
• На предмети изработени от Кирил Ангелов Николов - музикални инструменти, гипсови отливки, макети на чешми, картини и др.
• На предмети от бита на с. Божевци