Народно читалище с. Николаево е създадено през 1912 г. от учителя Иван Христов заедно с учителите от училището. През 1966 г. е построена новата читалищна сграда. Идват младите учители Донка и Тодор Карабиберови, Елена Минева, Янка Станчева и др. Те извършват богата читалищна дейност, заучават много пиеси и ги представят в съседните села, като жънат големи успехи. През 1970 г. Елена Минева започва работа като библиотекар и развива богата читалищна дейност. Тя подготвя състава към читалището, като разработва обичая – „Рязане целувите на булката”, с който се представят на събора в гр. Копривщица и печелят златен медал. След напускането й от читалището през 1986 г., работа започва Велико Колев, като худ. ръководител. В читалището работят – Димка Петрова Димитрова  - секретар на читалището от 1990 г. Организира всички празници в читалището. Извършва цялата административна дейност на читалището. Велико Колев Тодоров работи в читалището от 1986 година като художествен ръководител, нещатен на доброволни начала. Той подготвя  самодейният ни състав за съборите, които се организират от общината и извън региона ни.Фолклорният ни състав се явява на всички месни събори. От 2005 художествен ръководител е Радка Борисова Тодорова. Самодейният ни състав е печелил четири пъти златен медал на  Събора в гр. Копривщица -1971 год. -1986 год. -1991 год. -2010 год. В читалището имаме три състава. Самодеен колектив за пресъздаване на автентичен фолклор - 22 самодееца - Коледарска група от - 10 самодееца – Група за народни песни - 10-самодейки. Разработили сме обичая – Камили.
Читалищната сграда е  с площ - 362 квадратни метра. Имаме голям киносалон със 190 места. Библиотека – музейна сбирка и две гримьорни.
Читалищната библиотека  разполага със 4400 тома художествена и отреслева литература. През изминалата  2014 г. имаме 52 читатела – раздадени са 982 книги. В село Николаево има 260 житела. Настоятелството на читалището се състои от 5 члена. Председател на читалището е Димитър Димитров Петков.
Имаме заснети шест обичая на видео касети. Разработени са  6 проекта спуснати  от Министерството на културата.
Накратко това е дейността на читалището.