Читалището в с. Самуилово е създадено през м. ноември 1928 г. по идея на Деньо Георгиев и носи името „Светлина“. Развива богата културно- просветна дейност през годините.
В Настоятелството влизат Деньо Георгиев, Георги Кузманов, Георги Желев Гечев, Васил Кънев , Добри Желев, Христо Кръстев, Теньо Друмев, Стефан Михалев.
Председатели през годините са били Деньо Георгиев, Георги Кузманов, Маргарита Кутийска, Филип Димитров Малев,Кръстьо Дончев, Панайот Папалезов, Мария Господинова а секретари –Стефан Михалев, Игнат Божилов, Веска Кръстева, Радостина Кънева, Йорданка Василева.
Библиотеката съществува от създаването на читалището. Разполага с фонд от над 9 000 книги, който се попълва почти всяка година с нови заглавия. През годините библиотекари са били Михаил Петров, Атанас Георгиев, Кръстьо Христов, Васил Радев, Йордан Кутийски, Тодор Бакалов, Веска Кръстева, Станка Домусчиева.
Още в предвоенните години членовете на читалището се заемат с театрално дело. През 40-те години трупата изнася първото представление, а през 60-те години има групи за възрастни и за деца. Открояват се имената на Йордан и Маргарита Кутийски, Георги Добрев, Стефан Петков, Георги Христов, Филип Малев, Игнат Кръстев, Жельо Кутийски, Сава Кънев, Кръстьо Дончев…
Дейността за запазване и съхраняване на народностните традиции и обичаи е и основат за създаване на Смесен битов хор през 50-те години на 20-ти век, а по-късно Женски хор под ръководството на Кирил Коджабашев. Понастоящем действа Женска певческа група под ръководството на Станка Домусчиева.
По предложение на Георги Терзиев през 1975 г. се учредява Детска музикална школасъс секции за различни народни инструменти , в която се обучават бъдещи възпитаници на НУФИ“Филип Кутев“ гр.Котел и АМТИ в гр. Пловдив.
През 1986 г. Радостина Кънева сформира Детска вокална група “Пъстра китка“ продължена от 2000 г. с ръководител Станка Домусчиева, а днес децата с желание се запознават и възстановяват фолклорни традиции, разучават български народни танци в Детски и Младежки танцови състави под ръководството на Михаил Чанев.
Съставите участват активно в регионални, общински и международни фестивали, прегледи, събори и концерти.