Читалище „Светлина-1928“ с. Сотиря е създадено през 1928 г. съгласно чл. 27  от приетия устав по образеца, препоръчен от Министерството на народното просвещение.
Първото  Настоятелство  се състояло от шест члена и Проверителна комисия от трима члена.
Първият Председател е Атанас Барутчиев и секретар  Никола  Михайлов.
През годините читалището се е стремяло да  запази  традициите. Днес читалището продължава традициите - работи с  основно училище св. “Пайсий Хилендарски”, Пенсионерски клуб „Божур“ и ЦДГ „Перуника”. Към читалището има група за Художествено слово. Библиотеката разполага с 3582 тома литература.
През годините читалището има реализирани два проекта, с които е обновен библиотечния фонд със закупена литература от различни жанрове – ученическа, художествена, отраслева и други. Има участия в маскарадните игри в с. Камен, общ. Сливен.
Настоятелството се състои от  пет члена, Проверителната комисия от трима члена. Председател на читалището е Стела Георгиева, секретар-библиотекар Динка Борисова, председател на Проверителната комисия – Ваня Бонева.