Читалището в селото е основано от будни селяни през 1930 година. Отначало не е имало сграда, но това не им пречело да развиват дейност. Събирали са чрез дарения книги и празнували народните празници според обичая на селото.
През 1966 година е построена и открита сградата на читалището 382 кв. м., която е построена с доброволен труд на селяните. До 1993 г. не е имало щатна бройка към читалището. Работили са на хонорар и половин бройка, но това не пречка за изява на членовете на читалището. Имало е театрален състав печелил много регионални и общински награди. Той е съществувал две години. По-късно се сформирал певчески и танцови състави от 30 човека, които имат много изяви и са ходили на турне в бившата СССР.След 1994 година се сфор    мира детски танцов състав, който е участвал на регионални и общинси събори. В момента читалището има детски певчески състав ”Здравец” който участва най-активно в различни събори, а и най-радостното че печели и награди. Преобладаващото население на селото е ромско, но това не ни пречи да работим много добре с тях. Има много даровити деца и в момента имаме танцов състав за диско и ромски танци. Имаме и женска певческа група ”Белянка” която най-активно участва във всички събори. Същата представя и народни обичаи като „Бабин ден”, „Игнажден”, „Седянка” и ”Белянка” за който обред имаме филм изпратен в Министерството на културата и имаме грамота от Национална система „Живи човешки съкровища” втори национален етап 2014 г. С обреда „Белянка” бяхме класирани и за Копривчи-ца и трета награда. На ХV международен фолклорен фестивал - гр. Раднево. В селото се празнуват народните празници по обичай на селото.
Певческата ни група ходи в Турция „Кушадасъ” на Фестивал с помощта на Общински Съвет ни отпусна средства за което сме безкрайно благодарни. От проекти одобрени от Министерството на културата читалището закупи компютърна конфигурация и сценично музикална уредба. Правили сме проекти за носии и ремонт на читалището от допълващата субсидия но не сме получили нищо.Участие в проект ”Сръчна Българка” с изложба на терлици и престилки. Редовно посещаваме обучението по проект „Възможност за промяна”.
Към читалището има и библиотека която в момента има 4004 бр.тома книги. Библиотеката се посещава много най-вече от деца защото имаме училище до четвърти клас, а и учениците които учат в Сливен си пътуват. Годишно имам около 4000-4500 посещения.
Нашето село има 1400 жители и е на 12 км.от Сливен. Имаме манастир „Свети Илия” който е гордост за нашето село и района ни.