НЧ  „ХАДЖИ ДИМИТЪР 1937” СЛИВЕН
Ул. ”Георги Икономов” 19
                         
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩЕТО Д. ДЕЛЧЕВ

СЕКРЕТАР М. ХИСАПЧИЕВА

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО  И РАБОТАТА НА
НЧ „Х. ДИМИТЪР 1937” СЛИВЕН


I. Дейност

А. Библиотечно  и информационно обслужване
- Библиотечен фонд – 13 830 броя 
Б. Любителско художествено творчество
- постоянно действащи колективи

1. Детски фолклорен ансамбъл „Българче”  с ръководители  Станка  Иванова и Иван Добрев  и р-л на хора Петя Григорова, създаден през 1974 г. на база съвместна дейност с  Второ основно училище „Христо Ботев”.Над 100 деца от 5 до 14 годишна възраст се обучават на родния фолклор.Ежегодно в колектива се записват нови участници. Ръководителите на ДФА „Българче”, заедно с  директора на 2-ро ОУ „Христо Ботев”  и   председател на читалището - Денко Делчев    ДФА „Българче”  участва  ежегодно  във   Международния детски фолклорен фестивал в гр. Сливен през м.май. Многобройни са изявите на колектива и свързани с читалищни и общински  културни мероприятия  Колектива участва и в международен фолклорен фестивали в:  Кралство Испания,Франция,Германия,Италия, Турция,Гърция,Сърбия и др.
2. Младежки танцов ансамбъл  „Браво” с р-л  Иван Добрев и Станка Иванова  е основан  2004 г. към ч-ще „Хаджи Димитър” 1937 През годините колективът е участвал  на мждународни фолклорни фестивали в: Турция, Унгария, Чехия, Италия,Поргугалия, Полша, Франция , Р Южна Корея, Словения, Мексико и др.
3. Вокална група  за градски и забавни песни „Пролетен дъх” с ръководител Атанас Гелев е създаден през 2001 г. Групата участва на фестивали на градската и забавна песен в Сливен  и  страната. Гостува на  фестивала  „Ех, любов , любов”в гр. Обзор,  гр.Гурково    –„С песните на Белчин войвода” и др. .Успехът в изявите му се дължи на постоянния труд , сплотеността и добрата визия на самодейците.

В. Школи по изкуствата:
 
Школа за народни инструменти /гайда/ с р-л Стайко Атанасов Стайков. В школата  има  6  обучаващи се  от 9  до 17 годишна  възраст. Школата е  в процес на изграждане.
 
II. Други читалищни дейности.
НЧ ”Хаджи Димитър 1937” е организирало културни прояви с участието на самодейните  колективи и други организации   
    
Продължава съвместната работа на НЧ „Х. Димитър 1937”  и през 2014 г. с  2-ро ОУ „Хр. Ботев”,  Хуманитарна  гимназия ,  с ЦДГ „Синчец”,със Защитено жилище  кв.”Клуцохор”, с къщата музей „Хаджи Димитър”. 

III.Материална база
А. Разгъната площ в кв. м. за читалищна дейност- 1170 кв.
Б. Брой места в салоните
- голяма зала – 150 места /90 подвижни и 60 стационарни/
- малка зала 1 - 50 места подвижни
- малка зала 2 - 30 места подвижни