Читалище „Юрий Гагарин 1962” с. Новачево, община Сливен е основано през 1962година. То е единствения културно-просветен център на територията на с. Новачево, с уникално национално богатство с дълбоки корени в миналото, институция нужна и полезна на хората. Читалището винаги е било място, където се провеждат тържества, концерти, място за срещи и събрания, за изяви – дом за младостта – така е било и в миналото и днес.
На територията на селото на населеното място живеят 1250 жители, от които 140 деца до 14 години.
Основни цели, на библиотеката са:
Да се даде на хората от селото колкото се може повече знания, да разнообрази библиотечните и информационни услуги, въвеждане на съвременни информационни технологии, за опазване и обновяване на библиотечния фонд. Читалището разполага с библиотека и читалня за деца и възрастни, две зали за културни мероприятия на обща площ 485 кв.м. Библиотеката на читалището разполага с фонд 5430 тома. Годишно обслужваме около 140 читатели.
Читалището е основен организатор на всички национални и календарни празници. Към читалището функционира ансамбъл за автентичен фолклор, детска вокална певческа група, детски танцов състав - състоящ се от 24 деца, участвал в много регионални, национални и международни събития и фестивали.
Носител е на много награди от много конкурси в страната и чужбина.
Една от значимите задачи в работата на читалището е създаване на условия за творческа изява и развитие на младите таланти.
Да поддържаме, съхраняваме, обогатяваме и развиваме местните народни обичаи и традиции.
Днес може да се радваме, че нашата библиотека беше включена в проекта „Глобални библиотеки” и сме щастливи, че с поддържането на местните традиции едновременно с това ползваме модерни технологии - „интернет”. Интернет залата е отворена и достъпна за всички.
Читалището е едно прекрасно средище за творчество и изяви. И едва ли има друга институция, която дава толкова много на хората, която и най-малкото дете и най-възрастният могат спокойно да се изявят и задоволят творческите си търсения.