Народно читалище "Ангел Димитров 1937" е основано през 1937 г., от родолюбци в квартал Даме Груев. Библиотеката разполага с 14 000 библиотечни единици. През годините читалището се е сформирало като културно-информационно средище на територията на квартала. Обслужва около 220 читатели. Работи успешно с клуба на инвалида, клуба на пенсионера, с  VI  О У ,,Братя миладинови,, и работи през летния сезон с децата от квартала. Има действаща група за естрадна музика ВИГ ,,Ритъм,, създадена през 2006 г. , клуб ,,Приятели на библиотеката,,.
НЧ "Ангел Димитров 1937" е член на СНЧ  в България и Сдружение "Читалища" Сливен.