Единствен културно-просветен център в с. Желю войвода е читалище „Даскал Димитър Димов” – основано през 1908 г. от незабравимия местен учител – Димитър Димов – Даскала. От 1965 г. читалище „Даскал Д. Димов” разполага с двуетажна масивна сграда, със застроена площ от 910,70 кв.м., състояща се от киносалон, библиотека, два клуба, канцелария, санитарни възли и стълбища, заедно с дворно място от 3850 кв.м.
Настоятелството се състои от 7 члена с председател Цв. Башикова.
От самото създаване на читалището към него функционира и библиотека, която е основен притегателен център за местното население. Днес читалищната библиотека разполага с 8772 тома. Има обособени заемна за възрастни, читалня и детски отдел. Обслужва – служители, работници, пенсионери, студенти, безработни и най-вече ученици.
През 1947 г.към читалището е създаден фолклорен ансамбъл  „Желю войвода”. Към него има обособени три формации – танцов състав, оркестър и солисти. От основаването си до сега колективът е участвал във всички прегледи на народното творчество. Съществува и певческа група, която заедно с танцовия състав са насители на немалко общински, окръжни и национални награди.