„А. Димитров - 1937” НЧ /Сливен/

„Д-р П. Берон – 1934” НЧ /с. Тополчане/

„Даскал Д. Димов – 1908” НЧ /с. Ж. войвода/

„Дружба - 1993” НЧ /Сливен/

„Звезда - 1928” НЧ /с. Старо село/

„Изгрев - 1936” НЧ /с. Глуфишево/

„Изгрев - 1928” НЧ /с. Драгоданово/

„Искра - 1928” НЧ /с. Градско/

„Искра - 1929” НЧ /с. Крушаре/ 

„Надежда - 1926” НЧ /с. Гергевец/ 

„Отец Паисий - 1928” НЧ /с. Трапоклово/ 

„Отец Паисий - 1936” НЧ /Сливен/ 

„Пробуда - 1906” НЧ /Кермен/ 

„Пробуда - 1907” НЧ /с. Биково/ 

„Пробуда - 1932” НЧ /с. Камен/ 

„Пробуда - 1934” НЧ /с. Ковачите/ 

„Пробуда - 1938” НЧ /с. Панаретовци/ 

„Просвета - 1924” НЧ /с. Зл. Войвода/ 

„Просвета - 1925” НЧ /с. Мечкарево/ 

„Просвета - 1935” НЧ /с. Глушник/ 

„Просвета - 1936” НЧ /с. М. Чочовен/ 

„Просвета - 1946” НЧ /с. Божевци/ 

„Светлина - 1912” НЧ /с. Николаево/ 

„Светлина - 1926” НЧ /с. Селиминово/ 

„Светлина - 1928” НЧ /с. Самуилово/ 

„Светлина - 1928” НЧ /с. Сотиря/ 

„Светлина - 1930” НЧ /с. Чинтулово/ 

„Слънце - 1928” НЧ /с. Гавраилово/ 

„Съгласие - 1928” НЧ /с. Чокоба/ 

„Х. Димитър - 1937” НЧ /Сливен/ 

„Хр. Ботев - 1897” НЧ /Сливен/ 

„Хр. Ботев - 1929” НЧ /с. Младово/ 

„Хр. Ботев – 1936” НЧ /с. Бяла/ 

„Ю. Гагарин – 1962” НЧ /с. Новачево/ 

 Ден на Европа - 2016

160 годишнината на читалищното дело в България