Проекти на Сдружение „Читалища” Сливен


2005 год.  Проект към НЦМТ гр. София
• „С песните на Йовчо Караиванов”  конкурс – надпяване в с. Селиминово, НЧ „Светлина”
2007 год. Партньори по проект  на ХГ „Д. Дамянов”  гр. Сливен
• „Театърът- отворена и желана територия за учениците от Хуманитарна гимназия „Д.Дамянов” Сливен
/организиране на 10 театрални  постановки в малки населени места/
 От 2012 год.  Проект на Сдружение „Читалища” Сливен
• Финансиране по пет читалища годишно  за литература
• Участие в наградния фонд на местните събори
2014-2015 год. Проект „Възможност за промяна”
• Финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014