МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

АСОЦИАЦИЯ СЪВРЕМЕННИ ЧИТАЛИЩА
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ
ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ

ПЛАТФОРМА АГОРА
РЕГИСТЪР НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
СЪЮЗ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"    
ФОНД „РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА НПО”  
ФОНДАЦИЯ "ЛАЛЕ"

ОБЩИНА СЛИВЕН    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "САВА ДОБРОПЛОДНИ" - СЛИВЕН
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СЛИВЕН
REKIC SLIVEN