КОНЦЕРТ на СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА“ Сливен

с участието на художествени колективи
и индивидуални изпълнители от читалищата
в Бяла, Гергевец, Глуфишево, Кермен, Речица, Селиминово

на 17.05.2016г.                         от 19.00ч.
   
В залата на НЧ „Зора”

 

/виж галерията/


Сдружение „Читалища“ Сливен в партньорство с  Европа Директно Сливен, днес  откри „Изложба на ръчно изработени предмети от читалищата“, по повод деня на Европа 9 май.
Четиринайсет читалища се представиха в изложбата.  Споделиха се интересни идеи, видяха се завидни умения и сръчности.
Стоян Марков - зам. кмет по „Икономическо развитие“ при Община Сливен, поздрави участниците с празника и връчи грамоти.
Изложбата може да се посети до 13.05.2016 год.

П О К А Н А


УС на сдружение „Читалища” гр.Сливен на основание чл. 26/1/ от ЗЮЛНЦ,чл. 23 и чл. 24/1/ от Устава си,
уведомява своите членове, че свиква отчетно събрание на

25.03.2016 г. от 10.30 ч.
в залата на НЧ „Х. Димитър - 1937”
ул.”Георги Икономов” № 19,  гр. Сливен

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Сдружение „Читалища” за 2015 г.;
2. Финансов отчет за 2015 г.;
3. Приемане план за работа и развитие на сдружението за 2016 г.;
4. Организационни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………
                              /Йорданка Таскова/