На 30 юни 2015 год., в зала „Май” на Община Сливен, се проведе кръгла маса на тема „Читалищата – съвременни центрове на местната общност”, по проект „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 год.

На 30 юни /вторник/ 2015 год., от 10,00 часа  в зала „Май” на Община Сливен,  ще се проведе кръгла маса на тема „Читалищата – съвременни  центрове на местната общност”, по проект „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА”, финансиран  в рамките на Програмата за  подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 год.

До Председателите на читалищата, членове на СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА” – СЛИВЕН
Относно: Провеждане на кръгла маса на тема „Читалищата – съвременни центрове на местната общност” по проект „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА”