СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА СЛИВЕН 2015-2020 /ПРОЕКТ!/ 

На 30 юни 2015 год., в зала „Май” на Община Сливен, се проведе кръгла маса на тема „Читалищата – съвременни центрове на местната общност”, по проект „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 год.

На 30 юни /вторник/ 2015 год., от 10,00 часа  в зала „Май” на Община Сливен,  ще се проведе кръгла маса на тема „Читалищата – съвременни  центрове на местната общност”, по проект „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА”, финансиран  в рамките на Програмата за  подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 год.