До Председателите на читалищата, членове на СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА” – СЛИВЕН
Относно: Провеждане на кръгла маса на тема „Читалищата – съвременни центрове на местната общност” по проект „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА”

Обществен  Дарителски Фонд Сливен
Златен Сливен трето издание
Място: Етнографски комплекс „Хаджи Данчови къщи”

До Председателите на читалищата членове на Сдружение „Читалища” – Сливен

Покана относно пътуващ семинар до гр. Габрово
Програма на семинара "Добрите практики" в гр. Габрово 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪМ РАДОСТНА , ЧЕ САЙТЪТ НА СДРУЖЕНИЕ „ЧИТАЛИЩА” Е ФАКТ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА”.